SDC LOGO_grön.png


 

 
 

kundtjanst@sdc.se | Tel +46 60 16 87 00 | Fax +46 60 16 86 58
info@sdc.se | Tel +46 60 16 86 00 | Fax +46 60 16 86 39

Sök:

 

  

Med 50 års erfarenhet av
tjänster för skogsnäringen

 


 ‹ tillbaka

Om SDC

SDC är ditt informationsnav när det gäller produktionsinformation, lagerförflyttningar och inmätning för virkes-, transport- och biobränsleaffärer.
 
Aktualitet och kvalitet
Informationsflödet mellan skog och industri blir allt mer betydelsefullt. Högre och högre krav ställs på rådatats aktualitet och kvalitet. SDC förmedlar och förädlar informationen vidare på det sätt som är bäst och effektivast för våra kunder. Den bearbetade informationen paketerar vi i vissa fall till färdiga tjänster. I andra fall behovsanpassas informationen för integrering i våra kunders egna system.
 
Översikt - omsättning, resultat och ställning
 

2016 

2015

2014

2013

Nettoomsättning tkr

176 137

169 083

165 219

150 649

Resultat efter finansiella poster tkr

- 8 345

- 23 877

6 196

3 076

Balansomslutning tkr

72 920

61 685

77 055

68 412

Soliditet %

27,4

43,4

59,2

60,0

Avkastning på EK efter skatt %

neg

neg

13,6

7,5

Avkastning på totalt kapital %

neg

neg

8,2

4,9

Antal årsarbetare

106

102

108

115

 
 
 

Fakta

SDC är en ekonomisk förening med drygt  femtio medlemmar. Köpsågverken är anslutna via sina branschorganisationer.
 
SDC har ca 125 anställda och omsätter ca 180 miljoner (2016).
 
500 industrier - sågverk, massabruk, värmeverk och terminaler är anslutna till SDC.
 
Vi har ca 600 kunder och 3 000 användare.

Vi hanterar bl a information från:

3 000

 skogsmaskiner

400

 mätplatser

1 000

 mottagningsplatser
 
Under 2016 har 155 miljoner m³fub redovisats genom SDC.
 
Transporterade volymer uppgick till 90 miljoner m³fub. 
 
80 miljoner m³fub redovisades från skotare och skördare.
 
 
 
 
 
 
 

Skriv ut sidanEtt_nummer_Kundtjänst_FMC_sdcse_2.png
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Login_2_2016_sdcse.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn