SDC LOGO_grön.png


 

 
 

kundtjanst@sdc.se | Tel +46 60 16 87 00 | Fax +46 60 16 86 58
info@sdc.se | Tel +46 60 16 86 00 | Fax +46 60 16 86 39

Sök:


 ‹ tillbaka

Redovisade volymer

Volymer för Virkesredovisning t o m augusti 2017

Grafen visar totala volymer som hanterats via SDCs tjänster för Virkesredovisning.

Nedanstående uppgifter baseras på mätdatum, varför korrigeringar på föregående månader kan förekomma (avvisade mätningar, eftersläpade insändningar etc.).

Redovisade_volymer_augusti_2017.jpg
 
 
Skördade
volymer
Skotade
volymer
Transporterade
volymer
Industrimätta
volymer
Januari

4 401 664

3 488 996

8 242 342

15 114 849

Februari

4 293 724

3 440 534

7 977 458

14 790 390

Mars

4 606 729

3 807 827

8 867 384

16 340 583

April

3 434 128

2 708 230

7 167 127

12 967 419

Maj

3 929 673

3 115 830

8 189 496

14 451 512

Juni

2 778 196

2 588 478

7 479 300

12 811 474

Juli

1 899 603

1 253 144

4 508 284

7 973 604

Augusti

4 746 152

3 510 033

7 137 506

12 700 742

Totalt

30 089 868

23 913 072

59 568 898

107 150 573

 
 
  • För sortiment sågtimmer (0x), Övriga sågbara sortiment (2x), Stolpar (30,31,39) samt övriga sortiment där pristyp angivits i m3to oklassad volym gäller att dessa redovisas som mätmetod stockmätning (mm2) enligt ovan.
  • För övriga sortiment som skördar- och skotarredovisas med m3fub volym redovisas dessa volymer som mätmetod travmätning med bedömning av fastvolymprocent (mätmetod 3) och bedömning av volym och fastvolymprocent (mätmetod 5) enligt ovan.

Beskrivning mätmetoder

Beskrivning Mätmetod
Stockmätning 

2

Travmätning med bedömning av fastvolymprocent

3

Travmätning (skäppmätning)

4

Bedömning av volym och fastvolymprocent

5

Bedömning av volym

6

Vägning

7

Räkning

8

Vägning med torrhaltsbestämning

9

Skriv ut sidan



 

 
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Login_2_2016_sdcse.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.png



Om SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn