support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
 Mer om Produktionsrapportering
 


 ‹ tillbaka

Kom igång med Produktionsrapportering

Behörighet
Behörighet till drivningsrapportering får du via SDCs kundtjänst.
 
PRINS och Kvalitetssäkring skördare 

Drivningsrapportering är en förutsättning för SDCs tjänster PRINS och Kvalitetssäkring skördare. 

 

Kommunikation

För att sända information från drivningen till SDC krävs:

  • En uppkoppling mot SDC. Antingen modemuppkoppling eller mobilt bredband för uppkoppling via Internet.
  • En PC med operativsystemet Windows. Saknas en PC i maskinen går det att sända informationen från en PC på kontoret.
  • En GSM- eller bredbandstelefon som är kopplad till PC:n i maskinen.

Sender XC

Med Sender XC kan maskinföraren automatiskt skicka produktionsfiler, kontrollfiler och driftsfiler från skördare, skotare och drivare till SDC.

 

Applikationen kan hantera både gamla och nya StanForD-formatet men kräver att bredband finns installerat i maskinen.

 

Övriga tekniska krav är:

- Operativsystemet är Windows XP med Service Pack 3 - Windows 8.1

- Maskinen har stöd för Dotnet 3.5

 

Du hittar installationsfilen för Sender XC nedan men även under menyn Tjänster/ Drivningsrapportering/Kom i gång.
 

Installera Sender XC version 1.08

Installationsguide (pdf)
Snabbguide (pdf)

Instruktionsfilmer

 

 

Pri-, prl-, fpr-, ktr-, och hqc-filer

Data från skördare och skotare lagras i pri-, hpr-, prl-, fpr-, ktr-, och hqc-filer som sänds in till SDC. För att en fil ska kunna bearbetas hos SDC krävs att:

 

Den följer StanForD standard för hur data lagras ner i skördare och skotare. Det är en standard som skogsbruket och maskintillverkare har enats om för att underlätta kommunikationen med skogsmaskiner. Beroende på vilken typ av data en fil innehåller, får den olika ändelser. SDC bearbetar idag filer som har ändelserna pri, hpr, prl, fpr, ktr och hqc. En pri/hpr-fil innehåller detaljerat produktionsdata från skördare. Prl/fpr-fil innehåller produktionsdata från skotaren och en ktr/hqc-fil innehåller kontrollmätningsdata från skördaren.

 

Läs mer i SDCs handböcker om drivningsrapportering och i beskrivningen över inmatning och sändning i olika typer av apteringsdatorer.

Produktionsstyrning
 
 
- Testprotokoll (Word)
Innehåller obligatoriska testfall för nya användare.
 
Innehåller alla olika testvarianter.

 
 
Rapp
Produktionsrapportering kan även sändas in med hjälp av Rapp. Rapp är en webb-baserad lösning anpassad för smartphones och läsplattor. Vid rapportering via Rapp skickas inga filer utan användaren rapporterar volym på virkesorderns rader.
 
För att rapportera via Rapp krävs att:
  • Uppdragsgivaren har anslutit sig till RAPP för att göra sina virkesorder tillgängliga
  • Du har ett konto hos Google+ eller Facebook
  • Du vet uppdragsgivarens huvudkod samt vilket maskinnummer du ska rapportera på
  • Du vet vilka virkesordernummer som du ska rapportera på
För att ansluta en uppdragsgivare till RAPP krävs att behörighetsansvarig på företaget beställer Rapp via beställningsblanketten på VIOL-webb. Företaget utser en eller ett par kontaktpersoner som får behörighet att godkänna maskinförare som vill rapportera på företagets virkesorder. När kontaktpersonerna är registrerade av SDCs kundtjänst  kan kontaktpersonerna börja godkänna maskinförare via administrationsgränssnittet för Rapp; RappAdmin. Allt sker via olika webbsidor och adresserna till dessa erhålls i samband med ansökan.

Skriv ut sidan


Ett_nummer_Kundtjänst_FMC_sdcse_2.png
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn