SDC LOGO_grön.png


 

 
 

kundtjanst@sdc.se | Tel +46 60 16 87 00 | Fax +46 60 16 86 58
info@sdc.se | Tel +46 60 16 86 00 | Fax +46 60 16 86 39

Sök:


 ‹ tillbaka

VMK-nämnden

VMK-nämnden är övervakare av och beslutsinstans för kontrollfrågor. Nämnden ska verka för en ändamålsenlig, rättvis, noggrann, likformig och stabil virkesmätning och virkesredovisning genom att:
  • Löpande värdera kvaliteten i virkesmätning och virkesredovisning
  • Meddela, efter beredning av avdelningen Virkesmätning Kontroll (VMK), auktorisation och typgodkännanden eller återkallande därav utifrån rekommendationer och instruktioner fastställda av SDCs styrelse.
  • Med stöd av avdelningen Virkesmätning Kontroll (VMK) granska huruvida förslag till nya eller förändrade mätningsinstruktioner är tydliga och kan kontrolleras och ger förutsättningar för en noggrann, rättvis, stabil och likformig mätning inom ramen för uppställda krav.
Nämnden består av följande ledamöter:
 
Ordinarie
Suppleanter 
Lennart Rådström (ordförande)
Urban Olsson Bengt Algotsson
Mats Orvér Albert Eliasson
Klas Ivert Lennart Forsberg
Mats Olsson Kristian Areskog 
Sven-Erik Gustavsson Sten Andersson
 
Ledamöterna är nominerade av de nationella partsorganen. Dessutom deltar Christoffer Andersson som representant för Skogsstyrelsen i nämndens möten.

Håkan Rönnbäck (VMK) är föredragande och sekreterare i nämnden.
 
Läs mer:
 

Skriv ut sidan


SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Login_2_2016_sdcse.png
Arsredovisning_2016_sdcse.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.png
wwwsdcpartnerse.png

 
Om SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn