support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Avvikelsehantering

När kan anmälan göras?
Grundregeln är att en avvikelseanmälan kan göras om det beräknade transportavståndet bedöms avvika med minst följande antal kilometer i förhållande till transportens hela avstånd:
 
Totalt transportavstånd Minsta avvikelse mot förväntat (eller uppmätt) avstånd
50 kilometer
50 - 150 kilometer
150 kilometer och längre
3 kilometer
5 kilometer
7 kilometer

Var sänds anmälan?
Anmälan kan göras genom VMF självbetjäning
 
För att få inloggningsuppgifter, skicka e-post till niklas.johansson@vmfqbera.se
 
Anmälan kan också göras via e-post.
 
E-post
VMF Nord avv.snvdb@vmfnord.se
VMF Qbera avv.snvdb@vmfqbera.se
VMF Syd avv.snvdb@vmfsyd.se
 
 
Anmälan kan företrädesvis även göras via det formulär för avvikelserapport som finns att tillgå i Krönt vägval karta.
 

Skriv ut sidan


Ett_nummer_Kundtjänst_FMC_sdcse_2.png
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn