SDC LOGO_grön.png


 

 
 

kundtjanst@sdc.se | Tel +46 60 16 87 00

info@sdc.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Rekordinvesteringar skärper kraven på effektiv virkesmätning

Svensk skogsindustri är på offensiven. Under 2015 och 2016 har branschen investerat för 18 miljarder kronor. Särskilt stor är optimismen inom massaindustri, där Södras och SCAs miljardprojekt i Värö och Östrand visar vägen.
 
INVESTERINGSBOOMEN FORTSÄTTER, för 2017 och 2018 har företagen aviserat ytterligare satsningar för 12 miljarder. Till exempel har Billerud Korsnäs annonserat stora investeringar i Skärblacka och Stora Enso har tagit beslut om satsningar i Skutskär. Efterfrågan på svenska trävaror förväntas stiga vilket sannolikt leder till betydande investeringar i sågverken och träindustrin.
 
Följden blir ett starkt sug efter råvara, och kraftigt ökade virkesflöden i hela landet. Industrins strukturomvandling förstärker den trenden. Större men färre fabriker betyder att råvaran ska hämtas på längre avstånd. Skogs-näringens utmaning blir att transportera och mäta in virket på effektivast möjliga sätt.
 
VIRKESMÄTNINGEN ÄR EN DEL AV LOGISTIKEN. Därmed sätts den under samma press på kostnadseffektivitet som övriga länkar i kedjan. På plussidan står det faktum att radikalt ny teknik för mätning och redovisning finns framme och ännu mer ligger i pipeline. Många i branschen talar om ett paradigmskifte, där mätningskvaliteten ökar och kost­naderna hålls i schack.
 

Skriv ut sidan


Ett_nummer_Kundtjänst_FMC_sdcse_2.png
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn