SDC LOGO_grön.png


 

 
 

kundtjanst@sdc.se | Tel +46 60 16 87 00 | Fax +46 60 16 86 58
info@sdc.se | Tel +46 60 16 86 00 | Fax +46 60 16 86 39

Search form
Sök:

 

  
Tillsammans
når vi längre
 


 ‹ tillbaka

Utredning av ny organisation för virkesmätning och -redovisning i Sverige

Representanter för virkesmarknadens parter har beslutat att utreda en ny organisationsstruktur för virkesmätning och -redovisning i Sverige.
 
Beställare
Representanter för virkesmarknadens parter har på möte 2017-08-21 enhälligt beslutat att tillsätta en utredning för att föreslå ny organisation av virkesmätning och -redovisning i Sverige. Representerade på mötet var SCA Skog, Holmen Skog, Stora Enso Skog, Billerudkorsnäs Skog, Norra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog, Södra Skogsägarna, Sveaskog, Sågab, Sågverken Mellansverige, Såg i Syd och Energiföretagen Sverige.
 
Den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar
Den tekniska utvecklingen gör att gränserna mellan vad som är mätning, informationsteknologi och redovisning allt mer suddas ut. Ny teknik möjliggör automatisering och centralisering av mätningen och kan även innebära att geografiska gränser suddas ut. Dagens modell med beslut i fyra separata styrelser gör att utvecklingsarbetet hämmas. För att dra nytta av den snabba tekniska utvecklingen behöver därför organisationen förändras. I förlängningen ser parterna dessutom möjligheter till kostnadsbesparingar genom minskad administration.
 
Utredning uppstartad
Utredningen ska besvara frågan hur verksamheten inom virkesmätning och -redovisning ska organiseras för att bäst möta framtida behov och därigenom bidra till en effektiv virkesmarknad. Den ska även lämna förslag på process för att ta oss från dagens arbetssätt fram till att den föreslagna organisationen träder ikraft.
 
Utredningen utförs av en arbetsgrupp bestående av, Kristian Areskog, Bengt Algotsson och Per-Arne Nordholts. Denna sammansättning säkerställer att kompetens från olika geografiska marknader och branschkategori (partstillhörighet) är representerade. Utredningen ska redovisas till beställarna den 1 februari 2018.

Skriv ut sidan


Ett_nummer_Kundtjänst_FMC_sdcse_2.png
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn