SDC LOGO_grön.png


 

 
 

kundtjanst@sdc.se | Tel +46 60 16 87 00

info@sdc.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Topboxtexten skriver du här
 


 ‹ tillbaka

Pressmeddelande - Biometria ger skogsindustrin ökad konkurrenskraft

Nu bildas Biometria – Genom en sammanslagning av landets tre virkesmätningsföreningar och SDC skapas en gemensam organisation för mätning och redovisning av skogsnäringens virke. Biometria kommer att vara igång från 1 januari 2019.
 
Basen i Biometrias verksamhet, som sker varje dag året runt, blir mätning med informationsflöden om virke och biobränsle. Samarbetet mellan olika aktörer underlättar virkeshandeln på sätt som är unikt för Sverige.
 
- De skarpa kraven på att verksamheten skall drivas opartiskt och professionellt har inte ändrats utan vägleder oss även framåt, säger Peter Eklund, VD för Biometria.
 
Den tekniska utvecklingen inom området virkesmätning går mycket fort. Den nya organisationen svarar upp mot förändringarna, samtidigt skapar utvecklingstakten behov av ytterligare rekryteringar i samband med starten vid årsskiftet.
 
- Den nya organisationen ger möjlighet att snabbare möta upp mot teknisk utveckling inom hela virkesflödet och att ta rejäla steg mot ytterligare digitalisering. Nu skapar vi bästa förutsättningar för lägre kostnader och bättre leveransprecision, det har stor påverkan på skogsbranschens konkurrenskraft, tillägger Peter Eklund.
 
Den organisation som tar över vid årsskiftet får fyra verksamhetsområden samt ett programkontor för utvecklingen av VIOL 3 - branschens nästa gemensamma IT-plattform.
 
Inom Externa tjänster finns kundstöd, utbildning, skördarrevision samt vägteknik som bl a hanterar ett projekt att uppdatera kunskapen om skogsbilvägar i Götaland. Utveckling/IT samlar kompetens och kraft i en enhet som kliver över de gränser som tidigare funnits mellan olika virkesmätningsföreningar och SDC. Virke och Energi med drygt 600 medarbetare över hela landet svarar för mätning av virke och biobränsle. Hos Mätningskvalitet sker uppföljning av arbetet inom främst Virke och Energi.
 
MBL-förhandlingar är i huvudsak avslutade om organisationens utformning och bemanning. Huvudkontoret placeras i Uppsala.
Om Biometria
 
Biometria är en ekonomisk förening som ägs av skogsindustrier och värmeverk som en part. Den andra parten är skogsägarföreningar, Sveaskog och andra säljare på virkesmarknaden. Utöver parterna erbjuds i samband med fusionen ett antal transportörer medlemskap i den nya föreningen.
Kontaktperson
 
 
Peter Eklund
vd Biometria

Skriv ut sidan


Ett_nummer_Kundtjänst_FMC_sdcse_2.png
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn